Gegevensbescherming

Uw cookie-instellingen wijzigen

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

  De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is de:

  Campinggarten Wahlwies
  Andrea Knaust
  Stahringerstraat 50
  D-78333 Stockach-Wahlwies
  Telefoon: +49 (0) 77 71 / 35 11
  Fax: +49 (0) 3 21 / 21 10 88 94
  E-mail: info@camping-wahlwies.de

 2. Naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud

  Andrea Knaust
  Stahringerstraat 50
  D-78333 Stockach-Wahlwies
  Telefoon: +49 (0) 77 71 / 35 11
  Fax: +49 (0) 3 21 / 21 10 88 94
  E-mail: info@camping-wahlwies.de

 3. Algemene informatie over gegevensverwerking

  1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
   We verwerken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te leveren. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens
   Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is art. 6 lid 1 van toepassing. 1 lit. een EU General Data Protection Regulation (GDPR) dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
   Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, Art. 6 para. 1 lit. c GDPR als rechtsgrondslag.

   In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, Art. 6 para. 1 lit. d GDPR als rechtsgrondslag.

   Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

  3. Gegevens wissen en opslagduur
   De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Gegevens kunnen ook worden opgeslagen als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak is voor verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

 4. Aanbieden van de website en aanmaken van logbestanden

  1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking
   Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang krijgt, waaronder de volgende gegevens:

   • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
   • Het besturingssysteem van de gebruiker
   • Het IP-adres van de gebruiker
   • Datum en tijd van toegang
   • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
   • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

   De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

  2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
   De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

  3. Doel van gegevensverwerking
   De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie en wordt het opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te garanderen. We gebruiken de gegevens ook om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. In deze context worden de gegevens niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden, wat ook ons legitieme belang is bij gegevensverwerking in overeenstemming met art. 6 (6) GDPR. 1 lit. f GDPR.

  4. Duur van opslag
   De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd; in het geval van het opslaan van gegevens in logbestanden is dit het geval na uiterlijk zeven dagen. Meer opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de bellende klant te identificeren.

  5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
   Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar voor de gebruiker.

 5. Gebruik van cookies

  1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking
   Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die toegang heeft tot de website kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.

   De volgende gegevens worden opgeslagen en doorgegeven in de cookies:

  • Taalinstellingen

  We gebruiken ook cookies op onze website waarmee we het surfgedrag van gebruikers kunnen analyseren.
  De volgende gegevens kunnen op deze manier worden verzonden:>

  • Ingevoerde zoektermen

  De gebruikersgegevens die op deze manier worden verzameld, worden gepseudonimiseerd met behulp van technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet langer mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan de bellende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

  Wanneer gebruikers onze website bezoeken, worden ze via een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden ze verwezen naar dit privacybeleid. In deze context is er ook een opmerking over hoe het opslaan van cookies kan worden voorkomen in de browserinstellingen.

 6. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
  De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 para. 1 lit. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. 1 lit. a GDPR.

 7. Doel van gegevensverwerking
  Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor moet de browser zelfs na een paginawissel worden herkend.

  We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

  • Overdracht van taalinstellingen
  • Zoektermen onthouden

  De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

  Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren.

  Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. f GDPR.

 8. Duur van opslag, bezwaar en verwijderingsopties
  Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en doorgestuurd naar onze website. Als gebruiker hebt u daarom volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook worden geautomatiseerd. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website meer volledig kunnen worden gebruikt.

 • Inlichtingenformulier, boekingsformulier en contact per e-mail

  1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking
   Op onze website is een contactformulier beschikbaar waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker deze optie gebruikt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn voor het aanvraagformulier en het boekingsformulier:

   • Begroeting
   • Voornaam
   • Achternaam
   • Straat, huisnr.
   • POSTCODE
   • Plaats
   • Land
   • Mobiel/telefoon
   • e-mail
   • Uw verblijf
    • Reis
    • Vertrek
    • Aantal volwassenen
    • Aantal kinderen
     • Leeftijd van elk opgegeven kind
    • Huisdieren (soort en aantal)
    • Verzoek om
     • Favoriete categorie
     • voor (welk type: caravan, camper, tent, andere)
     • m Totale lengte incl. Trekstang
     • m lengte
     • m ca. lengte x breedte
     • Type en grootte van de kampeeraccommodatie
   • Opmerkingen/vragen
   • Toestemming voor de opslag, verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming

   De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:

   • Datum en tijd van registratie

   Als onderdeel van het verzendproces wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van de gegevens en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

   U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

   In deze context worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

  2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR als de gebruiker toestemming heeft gegeven. 1 lit. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid. 1 lit. b GDPR.

  3. Doel van gegevensverwerking
   De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor het verwerken van het contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens; de andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

  4. Duur van opslag
   De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

  5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
   De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van zijn/haar persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet en worden alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het tot stand brengen van het contact in dit geval verwijderd.

 • reCAPTCHA V3

  Deze website maakt gebruik van Google reCAPTCHA V3, geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"), om ervoor te zorgen dat de website wordt gebruikt door menselijke gebruikers en om spam en misbruik door bots te voorkomen. reCAPTCHA V3 analyseert het gedrag van de gebruiker op de website om te bepalen of het een menselijke interactie of een bot is. Voor analysedoeleinden verzamelt reCAPTCHA V3 verschillende informatie, waaronder het IP-adres van de gebruiker, de identificatie van de browser en muisbewegingen en klikken op de website. De verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar Google en door Google gebruikt om menselijke gebruikersinteractie op de website te controleren. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

  Het gebruik van reCAPTCHA V3 is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn website te beschermen tegen onrechtmatige automatische spionage en spam.

  De overdracht van gegevens naar de VS vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Google is gecertificeerd onder het Privacy Shield(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  Meer informatie over Google reCAPTCHA V3 en de verwerking van persoonlijke gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 • Google-kaarten

  Deze site gebruikt de kaartendienst van Google Maps via een API. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

  Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

  Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

  Bron: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html

 • Rechten van de betrokkene

  Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

  1. Recht op informatie
   U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om bevestiging of persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons worden verwerkt en, indien dit het geval is, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke:

   • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
   • de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;

   U hebt het recht om informatie te vragen over het feit of uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In deze context kunt u vragen om te worden geïnformeerd over de toepasselijke garanties in overeenstemming met Art. Art. 46 GDPR in verband met de overdracht.

   Dit recht op toegang kan worden beperkt voor zover dit de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

  2. Recht op correctie
   U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. Uw recht op rectificatie kan worden beperkt voor zover dit de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

  3. Recht op beperking van de verwerking
   Onder de volgende voorwaarden kunt u vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken:

   1. als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
   2. de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
   3. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of
   4. als u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 para. 1 GDPR en is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

   Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

   Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

   Uw recht op beperking van de verwerking kan worden beperkt voor zover dit de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

  4. Recht op annulering
   1. Annuleringsverplichting
    U hebt het recht om zonder onnodige vertraging van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

    1. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
    2. U herroept uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met. Art. 6 lid. 1 lit. a of Art. 9 lid. 2 lit. a GDPR en er geen andere wettelijke basis is voor de verwerking.
    3. Je maakt acc. Art. 21 lid. 1 GDPR en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 6, lid 1 GDPR. Art. 21 lid. 2 GDPR om bezwaar te maken tegen de verwerking.
    4. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.
    5. Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
    6. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in art. 8 (1) GDPR. 1 GDPR verzameld.
   2. Informatie aan derden
    Als de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en verplicht is op grond van art. Art. 17 lid. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 1 GDPR verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht dat deze verwerkingsverantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens wissen.

   3. Uitzonderingen
    Het recht op wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

    1. het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
    2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
    3. om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid. 2 lit. h en i en Art. 9 lid. 3 GDPR;
    4. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 89 lid. 1 GDPR, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig zal schaden, of
    5. voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  5. Recht op informatie
   Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegen de voor de verwerking verantwoordelijke, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost; u hebt het recht om door de voor de verwerking verantwoordelijke op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.

  6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
   U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer

   1. de verwerking is gebaseerd op toestemming conform Art. Art. 6 lid. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR of over een contract op grond van Art. Art. 6 lid. 1 lit. b GDPR en
   2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

   Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

   Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

  7. Recht van bezwaar
   U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) GDPR. 1 lit. De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
   Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

   Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

   Niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG hebt u de mogelijkheid om uw recht van verzet uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

   U hebt ook het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 89 lid. 1 GDPR, hiertegen bezwaar te maken.

   Uw recht om bezwaar te maken kan worden beperkt voor zover dit de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

  8. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring volgens de gegevensbeschermingswetgeving
   U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de wet op gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

  9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering
   U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft. Dit geldt niet als de beslissing

   1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,
   2. is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn vastgelegd om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of
   3. met uw uitdrukkelijke toestemming.

   Deze beslissingen mogen echter niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9 lid. 1 GDPR, tenzij Art. 9 para. 2 lit. a of g GDPR van toepassing is en passende maatregelen zijn getroffen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te waarborgen.

   In de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit te betwisten.

  10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
   Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de Lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben inbreuk maakt op de GDPR, en de toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend informeert de klager over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk rechtsmiddel overeenkomstig Art. 78 GDPR.

 • Pasen volgeboekt

  Helaas zijn we volgeboekt voor het Paasweekend – hopelijk heeft u op tijd geboekt of bent u geïnteresseerd in een andere reisperiode!